15
new stories - click to show

Časopis ŽIVA

Description:

Rozhled v oboru veškeré přírody

URL:

http://ziva.avcr.cz/

Catalog:

Tech → Věda a výzkum

Publishes:

3.8 items/day

Sodalis – bakterie na pomezí

8.February
Od jejího popsání v roce 1999 bylo bakterii z rodu Sodalis věnováno hodně výzkumu. Může za to nevšední prostředí, které obývá – donedávna jsme ji nacházeli jen jako striktního symbionta hmyzu. Uvnitř hmyzího těla se specializovala na vykonávání několika funkcí a ty nepotřebné u ní zanikly, což se projevilo např. redukovaným genomem. Od roku 2012 jsou však tyto bakterie nalézány také jako volně ži…

Síťové uspořádání cévní soustavy a hydrodynamický provoz rostlin napříč strukturními úrovněmi

8.February
Čím jsou rostliny větší, tím více k úspěšnému zásobení svého těla vodou potřebují účinnou a spolehlivou cévní soustavu. Vlastnosti takového systému musejí být koordinovány na různých úrovních – od jednotlivých buněk až po celé rostliny. Organizace cévní soustavy, tedy sítě vodivých pletiv rozvádějících vodu s rozpuštěnými látkami skrz tělo cévnaté rostliny, zprostředkovává propojení hydrodynamick…

Turiony vodních rostlin I. Vznik a ekofyziologické charakteristiky

8.February
Turiony (zimní pupeny) jsou orgány stonko­listového původu vznikající u mnoha vytrvalých vodních rostlin a slouží k bezpečnému přezimování jedinců klesnutím ke dnu. Jde o dormantní, tuhé zásobní orgány se sníženým metabolismem, obsahují chlorofyl a v průběhu zimy se oddělují od mateřské rostliny, která uhyne. V článku jsou řešeny otázky vzniku, morfologie a ekofyziologie turionů. K dalšímu čtení …

Více či méně skryté změny lučního porostu

8.February
I když se to na první pohled nezdá, představují luční společenstva poměrně dynamické systémy. Změny v meziroční četnosti druhů na úrovni centimetrů mohou vyústit v několikaleté cyklické změny ve složení společenstva i v dlouhodobé změny celého porostu odrážející změny prostředí. Příkladem toho je pravidelný vysoký podíl bobovitých rostlin (Fabaceae), ke kterému dochází každých zhruba 8 let, klesa…

Vyžadují velozie oheň?

8.February
Čeleď veloziovitých (Velloziaceae), v současnosti řazená do řádu pandánotvarých (Pandanales), má přes 300 rozlišovaných druhů, z nichž zhruba třetina je známa pouze z jednoho botanického sběru (typu). V Novém světě zahrnuje rody Barbacenia (včetně Ayltonia a Burlemarxia) se 102 druhy, Vellozia (125), Nanuza (3) a Barbaceniopsis (4). Článek shrnuje část bádání o této fascinující čeledi, jež vyšla …

Rašeliniště severovýchodu USA, tentokrát nejen pohledem středoevropské geobotaniky

8.February
Rašeliniště na severovýchodě USA mají podobný charakter jako v severní, resp. východní Evropě. Hostí podobné skupiny druhů s převahou vřesovcovitých keříčků (Ericaceae) a šáchorovitých rostlin (Cyperaceae) a řada druhů zde má tzv. sesterské, tedy vikariantní zástupce (rojovník, kyhanka, brusnice, suchopýr, ostřice, i zástupci dalších skupin). Zejména vřesovcovitých roste v Nové Anglii zhruba dvoj…

Občanská věda – bez systémové podpory, silou jednotlivců

8.February
Občanská věda se stala populárním prvkem volnočasových aktivit široké veřejnosti a důležitým nástrojem vědeckých výzkumů. Její rychlý rozvoj však v některých zemích, včetně České republiky, předběhl její ukotvení v rámci institucionální podpory, což komplikuje využití všech dostupných benefitů, zejména ve vzdělávání. Ačkoli tedy některé výzvy úspěšně překonáváme, jiné stále čekají na svou příleži…

Nečekaná signalizace: líhnutí vajíček listonoha letního je chemicky modulováno dospělci

8.February
Velcí lupenonozí korýši produkují dormantní vajíčka, jejichž líhnutí je ovlivněno více faktory, včetně chemických signálů vylučovaných příslušníky vlastního druhu. Pomocí laboratorního experimentu jsme sledovali vliv chemických signálů listonoha letního (Triops cancriformis) na líhnutí vajíček vlastního druhu. Zjistili jsme, že více larev se vylíhlo v přítomnosti chemických signálů a počet vylíhl…

Pestřenka trubcová – co víme o larvách pestřenek ze zahnívajících vod?

8.February
Příspěvek na příkladu pestřenky trubcové (Eristalis tenax) shrnuje dosavadní poznatky o vodních larvách pestřenek, živících se saprofágně organickou hmotou. Larvy mají velmi zajímavou biologii i životní cyklus a vyznačují se celou řadou adaptací, které jim umožnují žít v prostředí bohatém na rozkládající se organickou hmotu. Larvy jsou rovněž dobrými bioindikátory kvality vodního prostředí. K dal…

Jak prokázat zavlečení aneb Konec štírů v Čechách

8.February
Článek hodnotí výskyt štíra kýlnatého (Euscorpius tergestinus) v České republice. Tento druh je na naše území občas zavlékán. Lokalita u Slapské přehrady objevená na konci 50. let 20. století a monitorovaná až do 90. let však byla dlouho považována za pozůstatek původního výskytu. Zde předkládáme fakta umožňující tuto hypotézu zavrhnout. Výskyt vznikl úmyslným vysazením a dlouhodobým přežíváním. …

Ptačí budky jako zimoviště pro pavouky

8.February
Hnízdní budky se často používají k podpoře ptáků hnízdících v dutinách stromů, ale jsou také atraktivní jako úkryt pro mnoho bezobratlých, zejména pro přezimování. Jednou z nepočetnějších skupin bezobratlých v ptačích budkách jsou pavouci. Mnoho stromových druhů pavouků využívá k přezimování dutiny stromů, ale také hnízdní budky. Jejich početnost a druhové spektrum se zvyšuje s přítomností hnízdn…

Poznámka k aktivitě mloka skvrnitého při nízkých teplotách

8.February
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) je lesním druhem obojživelníka, který obývá listnaté nebo smíšené lesy s přítomností drobných potůčků nebo pramenišť. Zimu tráví v různých zemních úkrytech nebo v jeskyních. Během zimních oteplení mohou být mloci aktivní. Větší aktivita mloků bývá zaznamenána při teplotách nad 5 °C. Dne 18. prosince 2018 byl u obce Kaliště (okres Praha-východ) zaznamenán běhe…

Želva obrovská a člověk

8.February
Želva obrovská (Aldabrachelys gigantea) z atolu Aldabra byla člověkem na konci 19. století bezmála vyhubena. Díky ochranným opatřením se jí podařilo v její původní domovině zachránit. Navíc s pomocí člověka osídluje i další ostrovy, aby zde jako „ekologický inženýr“ zvrátila degradaci ekosystémů způsobenou vyhubením původních druhů želv. Významná populace (okolo 400 jedinců) existuje také v lidsk…

Ptačí fauna Kanárských ostrovů I. Tenerife

8.February
Článek se věnuje ptačí fauně ostrova Tenerife. Kromě stručného představení přírodních podmínek a vegetační pásmovitosti jsou zde uvedeny konkrétní lokality vhodné k pozorování konkrétních ptačích druhů, včetně endemitů. Internetové přílohy obsahují soupis ptačích druhů ostrova a dále soupis lokalit včetně souřadnic. Článek je zároveň míněn jako praktický návod. K dalšímu čtení v Živě Kanárské ost…
© 2000-2024 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@hearea.com, Twitter: @hreader